Hotline: 090 398 3088
Email: info@inoxtanson.vn

LỢI ÍCH KHI LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY

06/01/2016

Tân Sơn cung cấp một gói đầy đủ của các lợi ích được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu và điều kiện của Tân Sơn, nhân viên toàn thời gian và các thành viên gia đình của họ.

 

 

Những thông tin sau đây được áp dụng cho người lao động đủ điều kiện có trụ sở tại Sài Gòn và trả tiền theo biên chế Việt Nam. Trong khi các lợi ích khác nhau giữa các nhóm nhân viên khác nhau, họ thường bao gồm:

Bảo hiểm sức khỏe

Nhân viên của Tân Sơn có thể chọn trong số nhiều lựa chọn chăm sóc y tế mà có sẵn cho họ và gia đình của họ. Các sự lựa chọn bao gồm chương trình y tế của Công ty, bảo hiểm nha khoa, và các lợi ích khác liên quan đến sức khỏe.

Bảo hiểm thất nghiệp

Tân Sơn cung cấp trả tiền bảo hiểm của công ty về sự nghiệp của các nhân viên để cung cấp bảo vệ tài chính cho gia đình của nhân viên.

Kỳ nghỉ

Chế độ cho số lượng ngày nghĩ của năm, các ngày nghĩ khác Tân sơn đều tuân thủ theo quy định của Nhà nước.
Lưu ý: chương trình phúc lợi có thể sửa đổi và chấm dứt theo quy định của kế hoạch

 


 

Một số hình ảnh trong chuỗi hoạt động của Tân Sơn